För allas lika värde!

 
Det spelar ingen roll vilken färg du har på huden
Huvudsaken att du har samma färg på hjärtat! 💖
 
Snart är det val vilket skrämmer mig en hel del. 
Att det finns människor som inte tycker att det vackraste, finaste och mest värdefulla vi har är välkommen i detta land. Jag vill bara ta honom innanför mitt skinn och skydda honom från allt ont. Stoppa huvudet i sanden och låtsas att vi inte syns och hörs. Tänk om man kunde bo någonstans där alla människor tycker att alla människor är lika mycket värde hur man än ser ut. Där inte mobbing finns, där våld inte hör hemma eller där man inte behöver låsa sin dörr, där människor vet att dina saker är dina och mina saker är mina. Att det ska vara så svårt! 
 
Jag vet att det inte fungerar så, att den platsen inte finns. Men jag önskar att det vore så. Nu är det så att många människor ändå är goda, som vet att dina saker är dina och som inte utövar våld och som tycker att alla människor är lika mycket värda hur de än ser ut eller hur de än är. Det är det som ska göra att medmänskligheten till andra människor vinner över ondskan och hatet. Jag måste tro på det och tänka på alla bra och goda människor som inte vill vår son något illa. Ni är många och det är ljuset i detta mörker. 
 
RÖSTA PÅ SÖNDAG på vilket parti som helst så att det främlingsfientliga parti inte får fler röster!
Tack!!!

Så går det till att adoptera från Kina

Så här går det till att adoptera via 72 timmars listan från Kina     

 
 Vid alla adoptioner, måste man få ett medgivande för adoption via familjerätten på Socialkontoret i sin hemkommun. Medgivandet grundar sig på en hemutredning som familjerätten gör. Innan hemutredningen får börja, så måste de blivande adoptivföräldrarna gå en obligatorisk föräldrautbildning på ca 30 timmar. En hemutredingen tar lång tid att göra och ibland kan man behöva vänta länge innan man får påbörja utredningen. Till grund för hemutredningen kräver kommunen olika punkter de ska följa vilket kan skilja en del från kommun till kommun. 
Det kan tex vara

·         ett läkarintyg

·         ett intyg från försäkringskassan om att man inte varit långtidssjukskriven senaste 10 åren

·         utdrag ur brottsregistret

·         utdrag ur belastningsregistret 

·         utdrag från kronofogdsmyndigheten

·         ett familjeträd

·         intyg från föräldrautbildningen

·         personbevis

·         2-4 referensbrev från barnfamiljer som känner de tilltänkta adoptivföräldrarna

 

Kina kräver  att man under hemutredningen ska ha träffat familjerätten minst fyra gånger och det ska stå med i medgivandet.
 
När man sedan fått sitt medgivande från nämnden för adoption så kontaktar man en av de auktoriserade adoptionsorganisationer som förmedlar barn från just Kina.
 
Det finns två svenska organisationer som förmedling från Kina, Barnens Vänner (BV) och Adoptions Centrum (AC).  Vi har Barnens Vänner.
 
För att få adoptera från ett visst land finns det vissa krav landet har som man måste uppfylla.

Bland annat är Kinas krav:

·         Par måste ha varit gifta i minst 2 år när ansökan skickas. Har någon av de sökande varit gift tidigare måste det nuvarande äktenskapet varat i minst 5 år.

·         Sökande ska vara äldre än 30 år och högst 50 år.

·         Ej högre BMI än 40

·         Vissa hälsokrav ställs. Man får inte adoptrra från Kina om man tex har allvarligare syn, hörselskador, rörelsehinder, ångest (ätit medicin för det), ej någon organtransplantation de senaste 10 åren.

·         Familjens inkomst måste motsvara 10 000 USD

·         Familjens nettoförmögenhet ska motsvara minst             80 000 USD

 När man har fått sitt förmedlingsbeslutet av sin adoptionsorganisation kan man börja sätta ihop utlandsansökan. Vilka handlingar som behövs varierar ganska mycket mellan olika länder men till Kina skickar man bl a

·         utdrag ur dopböckerna som beställs från                          riksarkivet (för vår del i Vadstena)

·         utdrag ur brottsregistret

·         arbetsgivarintyg Årsinkomst,( hur länge man varit              anställd och titel)

·         ekonomisk redogörelse (i Dollar)

·         läkarintyg (ganska ingående med bla leverprover             och hivtest)

·         adoptionsintyg

Varje handling stämplas och binds samman till ett häfte av Notarius Publicus (= NP). Därefter skall handlingarna skickas till Utrikesdepartementet för legalisering, vilket innebär att UD sätter en stämpel på förstasidan i häftet och talar om att Notarius Publicus är auktoriserad. Sedan skickas handlingarna och en kopia av dessa och en kopia av passen till Kinesiska ambassaden eller konsulatet där man får ytterligare en stämpel på förstasidan av sin originalhandling, en bekräftelse att UD gjort sitt jobb. Kinesiska ambassaden behåller kopiorna och skickar tillbaka originalet. Sedan kompletterar man original handlingen med:

·         6-8 foton

·         kopior av passen

·         2 passfoton per person

·         en check för översättning

När allt slutligen är komplett skickar man handlingarna till sin organisation som i sin tur skickar handlingarna till Kina.

 ·   Organisationen kan gå inpå CCCWA:s skyddade              hemsida och se information om barn med särskilda        behov (SN)

·         Om organisationen (i vårt fall barnens vänner BV) väljer en sökande familj som lämplig till ett barn går de in på sidan och ”låser fast” informationen om barnet i 72 timmar. De ringer sedan familjen.  Under dessa 72 timmar kan ingen annan se informationen om barnet eller ansöka om adoption av barnet.

·         Under dessa 72 timmar får familjen ta del av all information som finns om barnet; medicinsk och social rapport, kontaktar ev en läkare tex bv förtroende läkare, de beslutar om de vill gå vidare i processen och skriver ihop en kort rehabiliteringsplan.

·         Handläggarna måste registrera en fullständig SN ansökan på CCCWA:s webbsida inom 72 timmar.

·         CCCWA tar emot SN-ansökan och börjar granska den och meddelar att de godkänner den elektroniska SN-ansökan

 

·         Sedan tas den vanliga adoptionsansökan fram och granskas om detta inte är gjort tiden för detta varierar från ett par veckor till några månader.

·         När man blivit godkänd, skickar Child Placement Department ut det formella adoptionsdokument ”Letter of Seeking confirmation” vilket är det formella barnbeskedet som föräldrarna och socialsekreteraren skriver under och skickar tillbaka till Kina. Man har då blivit formellt godkända att adoptera barnet både i Kina och Sverige.

·          När alla undertecknade dokument finns på plats i Kina, så planeras resdatum (= RD) till Kina. CCCWA förbereder och skickar ut reseinbjudan ”Notice of coming to China for adoption” Det brukar ta ca 6-8 veckor.

Till Kina reser man Cirka 8 veckor efter att adoptionsdokument en är underskrift och skickats tillbaka till Kina.Resan arrangeras av en kinesisk researrangör som bokar hotell, inrikes resor samt arrangerar ett reseprogram med tolk, guide och sightseeing åt familjerna. Först reser man till Beijing (Peking), sedan till barnets hemprovins, vilket i praktiken oftast betyder mellersta eller södra delarna av Kina för att få sitt barn. Man återvänder sedan till Beijing för att ordna med dokumenten för barnets resa till Sverige. Normalt sett tar vistelsen i Kina ca 2 veckor.

Eftersom det i Kina är olagligt att överge sina barn samtidigt som man har barnbegränsning så är de flesta barn så kallade "hittebarn". Ibland försöker man behålla sitt barn ändå och när det inte fungerar så överger man barnet fast det blivit några månader. Sen måste myndigheterna numera försöka hitta de biologiska föräldrarna och annonserar bla i tidningarna (den annonsen får man ibland med vid adoptionen eller så kan man på olika sätt "beställa" den i efterhand). Först efter det skickas barnens handlingar till CCCWA. Detta innebär att de flesta barn har hunnit bli mellan 1-2 år.